За нас

Home  / За нас

В напрегнатото ежедневие на 21  век, всички ние срещаме трудности, които често пренасяме в своя дом. Дисбалансът в семейната среда също успява да окаже своето влияние върху други аспекти от нашия живот. Затова хармонизирането на семейния свят е ключово за израстването на личността и поддържането на нейното здраве и комфорт. Калей ви предлага възможността да намерите важните за вас отговори и да подредите парченцата от семейния пъзел .


Биляна Вутова 

Създател на Център "Калей"


Биляна Вутова е психолог и констелатор. Създател на Център "Калей". 

Магистър по клинична и организационна психология. Сертифициран констелатор в Свободен университет "Самадева", Франция. Обучител в метода на фамилни и системни контеслации. Създател на практики и програми за себепознание и личностно развитие от които "Аз и моето семейство", "Калейдоскоп на себепознанието", консултант в метода "Аугуста Монада". 


Милена Милева 

Създател на метода "Аугуста Монада"


Милена Милева е автор на множество публикации, лектор  с дългогодишен опит и заклет практик. Тя е посветена на това да помага на хората да променят живота си. Създаденият от нея метод "Аугуста Монада", третиращ семейно-родовите взаимовръзки, е считан като един от най-ефективните начини за постигане на реална промяна, както в личен, така и в семейно-родов план. След успеха на книгата й "Родови благословии" с изключителен интерес се очаква и книгата посветена на метода "Аугуста Монада", която ще излезе от печат през 2020г. Създател на Център "Калей".