Блог

MentalPress 30

Ритуал по Новолуние за всички членове на рода

На 06-ти март 2019г. настъпва второто за годината Новолуние! Луната и Слънцето се срещат в най-магичния, всеопрощаващ и изпълнен с любов знак на зодиака - Риби! Това ни предоставя отлична възможност да направим един лесен, но много полезен ритуал, с който да изпратим лечебна енергия към всички членове на семейната си система без значение дали те все още между нас или вече не.

Върху твърда повърхност (маса, под, земя), поставете бяла покривка. С чаени свещички оформете дърво – дясната част на дървото с разклоненията символизира рода на бащата, лявата част с разклоненията – рода на майката. Можете да го „изградите” със свещи изцяло в бял цвят или пък да ползвате сини за рода на бащата и розови/бели за рода на майката. Ще ви бъде необходима и една „златна” или оцветена в жълто свещ, както и символ на вярата ви (икона, ако сте християни, Маген Давид, ако сте евреи, ръката на Фатима, ако сте мюсюлмани, Буда, ако сте будисти, Майката Земя, ако припознавате Природата като изначална енергия, и т.н.). Символът и свещта, изразяващи Божественото начало, се поставят над фигурата на родовото дърво. (Забележка: Ако двата ви рода са от различни вероизповедания, добре е да отбележите този факт, като сложите и двата символа, които съответстват на родовите ви корени!)

Начало на ритуала: Направете дървото. Ако ви е приятно, сложете снимки на предците си. Най-отгоре поставете „златната” свещ.

Същност на ритуала: Преди да започнете запалете всички свещи в следната последователност: първо, свещите вдясно – за рода на бащата, после свещите вляво - за рода на майката, и накрая свещта, символизираща Божественото! 
Поемете дълбоко въздух и издишайте 3 пъти. Затворете очи и „извикайте” в съзнанието си образите на баща си, майка си, дядовците и бабите си, родителите на техните родители и т.н. Наблюдавайте какви са чувствата, които ви обземат, докато се „събира” целият ви род. Преди да отворите очи, за да прочетете молитвата, сведете глава пред вашите предшественици, към които ще отправите молбата си. Когато се почувствате готови, кажете молитвата по-долу и оставете свещите да догорят без да ги гасите!

"Аз, (името на молещия се!), син/дъщеря на (името на бащата) и (името на майката), за доброто и на двата си рода призовавам Духа на Предците си в името на Любовта и обединението, в името на общите ни корени да излекуват и премахнат всяка злина, клетва, осъждане, всяка нелюбяща мисъл, действие, дума, които са довели до нараняване на едната или другата страна.
Смирено, с уважение и благодарност, моля за прошка за всяка дума, мисъл и действие и поемам лична отговорност за стореното от мен в името на настоящето и бъдещето на рода ни. Смирено, с уважение и благодарност, моля всеки член на родовете ми до 7-мо коляно да стори същото, за да освободи потомците си от необходимостта да страдат, преживяват и повтарят модели и събития, чиито корени са произтекли от нелюбещи решения в миналото.
Моля Всевишния да помилва всяко прегрешение на Предците и от двата ми рода и в името на Любовта, с която е дарил хората на Земята, да им даде прошка и вечен покой! 
В знак на благодарност за премахването на всяко волно или неволно прегрешение, измъчващо рода ми, аз, (името на молещия се), обещавам пред Висшата сила и Предците си, че животът, с който бях дарен/а, ще бъде в чест и на всеки един от онези, които са били преди мен, без изключение! Със синовна обич се прекланям (сведете главата си, а ако почувствате необходимост - и коленичете) пред делото и живота на своите баща, майка, дядовци, баби и всичките ми знайни и незнайни Предци! Нека светлината на Любовта, с която сме благословени, и която е градивната частица на рода ни, разпръсне всяка тъма от общия ни път и от пътя на поколенията след нас! 
Призовавам Висшата сила и енергията на рода си да го направят СЕГА!
Амин! Амин! Амин!"

Затворете очи, и когато го почувствате, кажете: "Така е!"

PS. Ритуалът е от книгата "Родови благословии" на Милена Милева, която можете да поръчате на чрез съобщение до нас или на www.store.bg

Повече за книгата вижте тук 

    ;