Услуги

MentalPress 30

Аугуста Монада

„Аугуста Монада” или „Божествената същност на Рода”  дава пряк и директен път към разбирането, разплитането и интегрирането на родово-семейните отношения.

Предназначен за хора, които имат желание да преминат по пътя на себепознанието, да разрешат, както семейни, така и лични трудности, да живеят живота си по един нов и осъзнат начин, „Аугуста Монада” дава посоката, обяснението и решението на всички тези търсения.

Повече информация за новият път на "Аугуста Монада"очаквайте скоро, както и книгата посветена на метода. 

Сайт: https://augustamonada.com

Коментари