Услуги

Аугуста Монада

„Аугуста Монада” или „Божествената същност на Рода”, е  най-новаторският подход на 21 век за разрешаване на лични, семейни и родови въпроси и взаимоотношения. Разработен в близките години, но почиващ на древни практики и езотерични закони, „Аугуста Мoнада” дава пряк и директен път към разбирането, разплитането и интегрирането на родово-семейните отношения.

„Аугуста Монада” е съчетание на индивидуална и групова работа. Базиран на основата на хилядолетни практики и правила, „Аугуста Монада” съдържа в себе си вековни познания върху семейните взаимоотношения и закони, езотеричното познание на един от основните му стълбове – астрологията, красотата и магическото въздействие на индивидуалните олтари под формата на лични, семейни и родови мандали.

Предназначен за хора, които имат желание да преминат по пътя на себепознанието, да разрешат, както семейни, така и лични трудности, да живеят живота си по един нов и осъзнат начин, „Аугуста Монада” дава посоката, обяснението и решението на всички тези търсения.

Повече информация за новият път на "Аугуста Монада"очаквайте скоро, както и книгата посветена на метода. 

Коментари