Услуги

MentalPress 30

Аз и моето семейство

Като лидери в областта на семейно-родовите отношения и проблематиката свързана с тях, като единствените, които работят по метода „Аугуста Монада”, често сме се сблъсквали с необходимостта от практическа работа, която да доведе до осъзнаване на важни процеси, които протичат между нас и членовете на семейството ни – рождено и лично.

От тази необходимост се роди идеята за практическите модули, които нарекохме „Аз и моето семейство”. Във всеки от тях ще имате възможността да се срещнете и отработите отношенията си с членове на вашето семейство. А като резултат ще донесе на всеки един участник хармонизиране на отношенията с членовете на вашето семейство, до личностна трансформация, себепознание и удовлетвореност.

Първо е събитието с една от най-важните фигури в живота на всеки един човек - майката. Връзката с нея е сред най-значимите в живота и е определяща за емоционалния ни свят. На основата на тези отношения в последствие ще формираме и всички останали. Токава е и една от следващата теми част от цикъла - темата за Партньора. Взаимоотношенията ни с него / нея са тясно свързани с необходимостта на всяко човешко същество да дава и получава любов. Трудностите или лекотата, с които ставаме част от този обмен показват и до колко успяваме да споделим истинската си същност. 

Темата за личната реализация и усещането за увереност също е част от събитията, тъй като е свързана с фигурата на бащата. Неговата роля е определяща за личностното ни развитие и за формирането на ценностната ни система. В "Аз и моето семейство" продължаваме и с теми посветени на братя и сестри, бабите, дядовците и децата. А за да получите още подкрепа и сила, ще ви помогне и последната тема - тази за Предците. Като продължители на своите родове е важно да имаме контакт (връзка) с всички членове на рода си, които са били тук преди нас. Благословията и закрилата на предците помага на всеки свой потомък да върви по пътя си по-леко и осъзнато с повече Любов в сърцето си. 


Групата не може да бъде по-голяма от 6 човека, за да има пространство всеки един от участниците да работи ползотворно за себе си. Общият брои срещи за цикъла е 8. За да се гарантират резултатите от "Аз и моето семейство" - хармонизиране на отношенията с членове на вашето семейство, себеосъществяване, себепознание, личностна трансформация, групата е отворена до третия модул. 


Цикълът "Аз и моето семейство" е конструиран с надграждане и започването му от първото събитие гарантира изброените резултати. 

Предварителното записването е задължително за всеки, които иска да присъства.

Коментари