Услуги

MentalPress 30

Фамилни и системни констелации

Поставянето на семейна или системна констелация прави видими, иначе невидимите влияния, дава най-доброто решение на клиента и хармонизира вътрешния му свят.

Изключително ефикасен и дълбинен, методът „Фамилни и системни констелации” позволява разрешаването на семейни и лични проблеми, разполага с инстументариума да „пренареди” вътрешния и външен свят на клиента, да хармонизира отношенията му с околните, да го приобщи, да помогне в разрешаването на всякакъв вид трудности.

 За метода

Обичайно се смята, че всичко, което се случва в нашия живот е резултат от собствените ни мисли и действия. Но не винаги това е така. Историята на семейството и рода играят значима роля и в нашата собствена съдба. Оказват сериозно влияние на начина ни на живот, мисловните ни схеми и функциониране. Тези влияния не произтичат само от нашите родители, баби и дядовци, но и от поколенията преди нас - нашите предци.

Когато равновесието в семейството и рода е нарушено чрез мисли, действия или думи, системата прави така, че да върне баланса си. Ето защо всеки един от нас би могъл да има нагласи, желания и разбирания, които усеща като „чужди”, да има хронична липса на енергия, да се сблъсква с едни и същи проблеми в живота си, да се чувства малоценен, да има рисково поведение, да не намира сила да се справи с ежедневните си задължения, да се разболее, ....и всичко това, за да облекчи минало страдание или извършена несправедливост към свой предшественик. Възможностите са безкрайни.

Методът "Фамилни и системни констелации" дава възможност родовата и семейна система да бъдат "излекувани". Той е считан от съвременната психология за революция в модерното разбиране за човека, семейството и рода. Работи на енергийно ниво, като отпушва циркулацията на енергията, разплита здраво завързани възли и ни позволява да живеем в хармония със себе си, създавайки своя собствена опитност и градейки свой собствен живот.

Желаете да бъдете участник в ателие по Фамилни и системни констелации?

Какво трябва да знаетe
Фамилните и системните констелации е метод, който може да се прилага както индивидуално, така и в група. Когато клиент заяви желание за работа по поставен от него проблем се сформира група от желаещи, който в момента на ателието са в "услуга" на клиента и помагат за изцеряването на система му и справянето с проблема. Разбира се това става под ръководството на водещия психолог-контелатор. 

 Как е възможно семейно-родовата система да бъде излекувана?

На всичко съществуващо в реалния свят съответства мисъл, идея, информация, които са част от неуловимия за сетивата ни свят. На лист рисувате с флумастер линия. Минава време, флумастера се чупи и го хвърляте. Флумастерът не съществува вече, но това значи ли, че линията, която сте нарисували с него на листа хартия също не съществува? 
Човек носи цялата информация за себе си, както и тази, която е отвъд него и касае семейството, рода, дори нацията му.  Когато се създаде поле за работа и клиента заговори за фамилната си система, тази информация се „настанява” в това поле. Представителите долавят енергия и я материализират чрез присъствието и думите си. 
В това няма нищо странно. Това е принципа на нелокалността изведен от Айнщайн и Подолски, а той е, че всичко, което е материално проявено е формирано от смесването на информация, енергия и материя, без които тази информация не би могла да се прояви. 
Присъствието на едно ателие по Фамилни и системни констелации, като представител или не, има терапевтично действие за абсолютно всички участници.

 
Констелаторът

Оставяме я да се представи сама.

"Казвам се Биляна Вутова. Завършила съм специалност „Психология” в Нов Български Университет. Имам редица специализации в чужбина и България, участия в европейски и национални проекти. Дипломиран терапевт съм в методите EFT, TAT и BSFF. Обучена съм в метода Фамилни и системни констелации от Колин Добре – обучител  и представител на Libre Universite du Samadeva– Франция. Преминала съм и съм сертифицирала курс на обучение от две години в университета. Супервизирана съм от Колин Добре и Идрис Лаор – създател на Libre Universite du Samadeva и патрон на френската школа по Фамилни и системни констелации. Денят, в който срещнах този метод, преобърна живота ми и съм щастлива, че днес мога да го представя и на вас!"


Формат на Ателиетата

Работи се по предварителна заявка на клиенти за констелация. Участниците се запознават по-подробно с метода, водят се дискусии и се правят упражнения.

Ако желаете да вземете участие в Ателие по Фамилни и системни констелации, като участник или клиент, за поставяне на ваш проблем, свържете с нас.

Индивидуални констелации 

Индивидуалните констелации се провеждат с констелаторът и клиента. Подобно на ателиетата се работи по предварително поставена тема. Построяването на констелацията се случва посредством листове или фигури. С помощта на констелаторът клиента отработва темата, която е заявил. Индивидуалният формат е подходящ за хора, които по някаква причина не желая да работят с група. 

Понастоящем, предвид обстановката това е основният начин на работа. За повече информация по отношение на възможностите за поставяне на констелация се свържете с нас.

Предварителна подготовка 

Не е нужно да имате предварителна подготовка, за да изберете този метод на работа. Това, което трябва да подготвите преди фактическото поставяне на констелацията, независимо дали това ще се случи в група или индивидуално, е попълването на въпросник. Този въпросник ще ви бъде изпратен предварително, за да можете да го подготвите.

Предстоящи дати за ателиета

Индивидуална констелация 

Коментари