Услуги

MentalPress 30

Аугуста Монада

„Аугуста Монада” или „Божествената същност на Рода”, е  най-новаторският подход на 21 век за разрешаване на лични, семейни и родови въпроси и взаимоотношения. Разработен в близките години, но почиващ на древни практики и езотерични закони, „Аугуста Мoнада” дава пряк и директен път към разбирането, разплитането и интегрирането на родово-семейните отношения.

„Аугуста Монада” е съчетание на индивидуална и групова работа. Базиран на основата на хилядолетни практики и правила, „Аугуста Монада” съдържа в себе си вековни познания върху семейните взаимоотношения и закони, езотеричното познание на един от основните му стълбове – астрологията, красотата и магическото въздействие на индивидуалните олтари под формата на лични, семейни и родови мандали.

Предназначен за хора, които имат желание да преминат по пътя на себепознанието, да разрешат, както семейни, така и лични трудности, да живеят живота си по един нов и осъзнат начин, „Аугуста Монада” дава посоката, обяснението и решението на всички тези търсения.


Смисълът на подхода

„Животът е сцена, и всички ние сме актьори в нея.”

Знаменитата фраза на Шекспир, обяснява кратко и ясно смисъла и принципа на „Аугуста Монада”.

Животът наистина е сцена, като най-значимата й особеност е, че ние сме едновременно главен герой, сценарист и режисьор. На сцената „живот” се качват различни други актьори, после слизат от нея, менят се декори, костюми и събития. Понякога сме уморени, дезинтересовани, тъжни, обидени, наранени, друг път сме еуфорични, щастливи, влюбени, вдъхновени, успели. Понякога сме убедени, че „изпълняваме” собствения си сценарий, а друг път, че усещаме като марионетки на чужд текстописец.

Въпросът пред нас винаги е бил какъв е смисълът на пиесата? Можем ли да я променяме, и въпреки понякога оскъдните й възможности да я превърнем в успешен спектакъл? Можем ли да интегрираме всички „отрицателни” герои и събития по начин, който да не ни прави по-слаби, а по-силни? Имаме ли достъп до „скрити” ресурси, които да използваме, за да осъществим още по-успешно „спектакъла си” наречен живот? Възможно ли е да използваме постигнатото „на предишните сцени” от предците ни, и да предадем на свой ред на децата, внуците и нацията си най-доброто от онова, което самите ние ще сътворим?

„Аугуста Монада” дава отговори на тези и много други въпроси, като ни поставя на мястото на публиката в залата на собствения ни живот. Кани ни да застанем отстрани и ни дава възможност да видим „невидимото”! Да видим от какво още се нуждае „спектакъла”, за да успее да пресъздаде най-точно идеята си.

Дава ни и още нещо, което е от съществено значение – „поглед зад кулисите”, където са сцените на нашите предци. Там се крият много отговори, но по-важното е, че именно там е „скрит” и най-големия ресурс, с който разполага всеки от нас – енергията „Аугуста Монада” или „Божествената същност на рода ни”!

Енергията „Аугуста Монада” може всичко! Тя е неизчерпаема и е на наше разположение, за да ни помогне да се придвижим напред, предавайки „щафетата” на поколенията след нас. Но, за да надникнем „зад кулисите” и намерим „ключа” към нея има условие. И то е да изпълним (както в приказките!) няколко задачи. Така всеки от нас получава много специална мисия и завет, които трябва да изпълни, преди да бъде допуснат в пълна степен до огромния ресурс, който крие тази енергия.

За да изпълним „задачите” си успешно, ни се дава „инструментариум” („снаряжение”), който ни е необходим, за да изпълним „съдбата си”. Той е нещо толкова индивидуално, че никой не получава същото снаряжение като това на друг човек. Свързан е с нашата лична, семейно-родова и национална карма, но при спазване на едно строго правило. Правилото на Свободната Воля! Именно тя – свободната ни воля – решава как да използва „инструментариума”, с които разполага, за да изпълни възложените й мисия и завет, и да стигне до ключа на неизчерпаемия резерв от Светлина и възможности, натрупан от поколенията преди нас - „Аугуста Монада”.

Подходът „Аугуста Монада” е магията, която ни помага да повдигнем завесата, да отстраним всички заблуди и хаос, и да видим „картината” на собствения си живот кристално ясно и чисто! Да разберем мисията и завета, с които сме дошли на тази земя. Да видим всички „препятствия”, „излишен декор”, които сме поставили на пътя си. Да проумеем тежестите, проблемите и моделите, пред които ще бъде изправена Свободната ни воля, по пътя си към „златното руно”.  Да видим ясно възможните „изходи” на земния си „лабиринт – живот”, да отворим други, отдавна затрупани и забравени входове, да открием нови и оставим „жив и благодатен” Пътя, по който ще минат бъдните поколения.

Подходът „Аугуста Монада” ни дава възможността да поискаме помощ от енергията на предците си, да върнем товарите, които не са наши на онези, на които те принадлежат, да уважим Живота и Смъртта на дедите си, за да продължим Пътя си с БЛАГОСЛОВИЯТА ИМ.

Чрез подхода „Аугуста Монада” се разплита всяко кълбо объркана, замръзнала или оплетена енергия, с която сме свързани, за да бъдат разкрити в пълна степен Красотата и Хармонията на „Божественото” в нас. Да бъде разкрита Светлината на онази „Аугуста Монада” на рода и нацията ни, пред чийто олтар да сведем глави. Пред, чийто олтар да бъдем посветени в тайнството на собствения си живот. В чийто олтар да изгорим болките, страданията и страховете си, възкръсвайки за Живота, за който сме предназначени и заслужаваме! Защото там, в нишките на Божественото ни чака Силата предназначена само за нас! Дали ще стигнем до нея и ще променим не само собствената си история, но и тази на нацията си и Човечеството – зависи единствено от нас!

Никога не е било и няма да бъде късно да стигнем до Светлината на „Аугуста Монада” – Великата Божествената същност на Рода ни, ….но защо да чакаме, когато можем да го направим още днес!


Как действаме

Подходът „Аугуста Монада” е базиран на древно познание, правила и закони. Той действа на принципа на натрупването. Също както трудностите, които срещаме, така и решенията, които прилагаме за тяхното изчистване трябва да бъдат предприемани едно след друго.


Как се случва това?

Първо се изготвя семейно-родова астрологична карта, в която проличават тенденциите, моделите и доминантните теми в семейството и рода, които влияят върху индивида и неговия настоящ живот. Дефинират се мисията и емоционалния завет, които родовата енергия е възложила на конкретния човек. Детайлно се разглежда инструментариума, с който той разполага, за да изпълни „предначертаното” от рода му. Определят се трудностите, подводните камъни и течения, енергийни родови заплитания и др., които саботират усилията му за постигане на щастлив семеен, професионален и личен живот. Очертават се пътищата за излизане от този лабиринт и се формулира най-съществения проблем, който трябва да намери своето решение. Това е изключително важен акт, за да бъде създадена една добра основа за разрешаване на конкретната трудност, изхождайки от лично и родово осъзнаване и пречистване.

След изясняване на  най-сериозната трудност пред клиента се прилага един изключително ефикасен и дълбинен методът, наречен - „Фамилни и системни констелации”. Той позволява да бъде „пренареден” вътрешния и външен свят на клиента, да бъдат хармонизирани отношенията му с околните, да бъдат „разплетени” семейно-родовите товари и енергийни блокажи, които спъват развитието му. Това е вид „лечение”, което работи на енергийно ниво, като отпушва циркулацията на енергията, разплита здраво завързаните възли и позволява клиента да живее в хармония със себе си, създавайки своя собствена опитност и градейки свой собствен живот.

Промяната, която настъпва е изключително силно, разтърсващо и интимно събитие в живота на всеки, който е поел в тази посока. За нея е нужно време и нейното запечатване се гарантира с изготвянето на индивидуален, семеен или родов олтар, чиято цел е да внесе пречистената енергия на предците в дома на клиента, превръщайки я в неизчерпаем източник на сила за него, децата и внуците му. Предметите на силата, поставяни на специални места в дома са познати от най-дълбока древност. Специфичните методи, на които се подчиняват, са вплетени в буквален и преносен смисъл при изготвянето на родовия олтар. За целта от астрологичните данни да клиента, и неговите близки се извлича информация, която определя вида, цветовете и метода за изготвяне на олтара. Дават се писмени указания за това къде точно да бъде поставен той, и как да бъде осветен. Магията на въздействие на родовия олтар е нещо, което трябва да бъде преживяно лично и е трудно да бъде описано с думи.

Подходът „Аугуста Монада” действа многостранно, затова не носете излишни и не ваши товари, свържете се със силата на предците си, за да усетите вкуса на живота, както никога до сега!


Кои са водещите

В изключително преживяване "Аугуста Монада" ще ви води екип от утвърдени специалисти:

Биляна Вутова
Психолог с богат опит в различни терапевтични практики и течения. С тясна специализация  – Фамилни и системни констелации.

Милена Милева
С над 20 годишен опит в областта на астрологията. Тя ще ви придружи в личното ви „космично-родово” пътуване, което ще ви помогне да намерите своето собсвено място  и да припознаете мисията и завета, завещани от рода ви. Специалист „Семейна и родова астрология”.

Марги Соколова
е художник, приложник и иноватор. С поредица от специални обучения, с две самостоятелни изложби зад гърба си, и с поглед ориентирам към бъдещето, тя ще ви помогне да видите в буквален смисъл най-фините нишки, които ви свързват с родово-семейните ви корени и Вселената.


Програмата ни продължава с представяне на най-иновативният подход на този век, третиращ родово-семейните взаимоотношения, „Аугуста Монада”.

Предназначен за хора, които имат желание да преминат по пътя на себепознанието, да разрешат, както семейни, така и лични трудности, да живеят живота си по един нов и осъзнат начин, „Аугуста Монада” дава посоката, обяснението и решението на всички тези търсения.

Ако искате да разберете повече за рода си, ако имате нужда от насоки по пътя си, ако чувствате, че правите нещата правилно, но това не ви носи удовлетворение, ако очевидно или не искате да разрешите семейни проблеми – това е правилното място за вас. На представянето на „Аугуста Монада” ще имате възможността да се запознаете с философията, която подхода носи, както и с точната структура и начин на работа.

Коментари